Background Image

Úvodní ustanovení:

 • Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových stránek umístěných na adrese https://www.bazarhudebnin.cz/(dále jen „Server“).
 • Server je provozován fyzickou osobou (dále jen: „Provozovatel“), který tak působí jako správce osobních údajů. Kontaktní údaje Provozovatele jsou uveřejněny na kontaktní stránce umístěné na https://www.bazarhudebnin.cz/provozovatel/
 • Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zpracovávané osobní údaje:

 • Zpracováváme především osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, resp. uzavření smlouvy o užívání této služby. Jedná se o údaje, které nám sdělíte při vkládání inzerátu do Serveru: Jméno a příjmení, lokalita, e-mailová adresa a telefon.
 • Dále zpracováváme také údaje, které od získáme tím, že používáte naše služby: IP adresa a soubory cookies. Více informací o souborech cookie naleznete na stránce zásad používání souborů cookie, umístěné na
  https://www.bazarhudebnin.cz/pravidla-portalu-osobni-udaje-gdpr-cookies/

Účel zpracování:

 • Vaše osobní údaje zpracováváme především abychom mohli spravovat uživatelské účty Serveru, abychom Vám mohli poskytovat služby o které jste projevili zájem (ať již se jedná o služby bezplatné či placené) a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů. Poskytování služby Serveru zahrnuje např.:
  • Možnost vkládat inzerci.
  • Možnost získání přehledu inzerátů využitím služby Moje inzeráty
  • Umožnění kontaktu pomocí kontaktního formuláře
 • Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:
  • Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Serveru.
  • Provádění analýz a měření – Provozovatel zjišťuje například návštěvnost Serveru, počet shlédnutých stránek, typ zařízení, čas strávený na stránkách… Tyto údaje jsou sbírány pomocí anonymizovaných dat.
  • Provádění přímého marketingu – jedná se zejména o zasílání obchodních sdělení a newsletterů.
  • Analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám.
  • Zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného na uveřejněnou e-mailovou adresu
  • Plnění ostatních zákonných povinností – např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být použity webovými stránkami, aby zefektivnily uživatelské možnosti.

Zákon říká, že můžeme ukládat soubory cookie na vašem zařízení, pokud jsou nezbytné pro provoz těchto stránek. U všech ostatních typech souborů cookie potřebujeme váš souhlas.

Tato stránka používá různé typy cookies. Některé cookies jsou zde umístěny z důvodu využití služeb třetích stran.

Potřebné soubory cookie pomáhají vytvářet použitelné webové stránky tak, aby umožnily základní funkce, jako je navigace stránky a přístup k chráněným oblastem webových stránek. Webové stránky nemohou řádně fungovat bez těchto souborů cookies.

Kategorie: Potřebné (2):

 1. Stav souhlasu uživatele cookie pro aktuální doménu
 2. Uchovává se stav relace uživatele ve všech požadavcích na stránku.

Kategorie: Statistika (3):

 1. Registruje se jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webové stránky.
 2. Používá se služba Google Analytics na hodnocení využití stránek.
 3. Registruje se jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webové stránky.

Právní základ zpracování:

 • Plnění smlouvy, v případě, že se jedná o využívání služeb Serveru, tedy služeb, které jste začali cíleně užívat (vložení inzerátu).
 • Oprávněné zájmy Provozovatele – dané zájmem na ochraně našich práv, archivace pro případ nutnosti poskytnutí součinnosti orgánům činným v trestním řízení, zpracováním ke statistickým účelům, měření návštěvnosti, analýze Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním preferencím, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímému marketingu
 • Plnění zákonných požadavků – předcházení deliktní činnosti aj.

Seznam zpracovatelů:

 • Provozovatel je oprávněn využít služeb zpracovatelů, je-li to nezbytné za účelem zajištění služeb. Jedná se o tyto kategorie:
  • Poskytovatelé analytických nástrojů
  • Provozovatelé reklamních systémů
  • Osoby, zajišťující technický provoz služby
 • V určitých případech jsme také povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Doba uchování:

 • Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:
  • Evidence vložených inzerátů – osobní údaje jsou u vložených inzerátů uchovány po dobu jejich publikace ve veřejné části bazaru a následně ještě 2 roky po jejich odstranění(Více informací o lhůtách, průběhu a možnostech odstranění inzerátu naleznete v pravidlech inzerce umístěných na https://www.bazarhudebnin.cz/pravidla-bazaru/)
  • Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Serveru – max. 12 měsíců
  • Provádění analýz a měření – max. 12 měsíců
  • Údaje získané v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu – max. 1 rok

Práva subjektů údajů:

 • Máte právo požadovat po Provozovateli informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Máte právo požadovat po Provozovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Máte právo vyžádat si u Provozovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 • Máte právo požadovat po Provozovateli omezení zpracování osobních údajů, popř. výmaz osobních údajů – je možné ho uplatnit pouze za předpokladu, že nejsou osobní údaje již potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.
 • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pravidla používání inzerce

 1. Je zakázáno spammovat. Vkládat nesmyslné URL, nebo větší počet URL nesouvisejících s předmětem diskuze.
 2. Není dovoleno používat vulgární, rasistické, nezákonné a pohoršující obrázky, slova a věty. A to ani do soukromých zpráv nebo ve fóru veřejně, na svém profilu či avataru.
 3. Je zakázáno ostatní členy portálu napadat či jim vyhrožovat.
 4. Nesmí se zde propagovat drogy, zbraně, erotické zboží, ani jiné produkty, jako například léčiva nebo doplňky stravy.
 5. Je povoleno psát a komentovat pouze v českém nebo slovenském jazyce.
 6. Je povoleno vkládat inzeráty do předem vytvořených kategorií.
 7. Inzerát musí být pravdivý, a měl by obsahovat všechny důležité informace o prodávaném produktu.
 8. Inzerát musí obsahovat funkční a správné kontaktní údaje na prodávajícího.
 9. Je zakázáno prodávat více stejných, nových produktů. Portál slouží především k prodeji vlastních použitých nebo nepoužitých hudebních nástrojů a techniky.
 10. Není dovoleno vkládat reklamu.

Upozornění pro kupujícího i prodávajícího uživatele

Každý uživatel tohoto portálu si musí počínat obezřetně, i přes naší snahu, není možné kontrolovat či upozorňovat na nevhodné či zavádějící, nebo dokonce podvodné inzeráty.

Uživatel je zodpovědný za komunikaci, rozhodnutí o zaslání platby předem, za kontrolu a uzavření obchodu. Ať už na straně kupujícího nebo prodávajícího vzniknou jakékoli ztráty, újma nebo spor, Provozovatel nenese žádnou odpovědnost.

Provozovatel portálu si vyhrazuje bez předchozího upozornění nevhodný obsah podle svého uvážení vymazat, zablokovat přístup neukázněnému uživateli a měnit tyto podmínky.

Odkaz ke změně hesla Vám bude odeslán na email